+  Blended Training “Effectief Innoveren”

Waarom is het ene idee wel succesvol en waarom het andere niet? En hoe kunt u alle lampen laten branden? Er wordt in Nederland veel aan innovatie gedaan maar helaas zijn de resultaten tegenvallend. Budgetten worden vaak overschreden, planningen niet gehaald en de prijs sluit daardoor onvoldoende aan op het marktniveau. Van de 10 goede ideeën waarmee aan de slag gegaan wordt komen er uiteindelijk 3 op de markt en daarvan is – in meest gunstige geval – na 3 jaar nog 1 product van over. Oorzaken: onvoldoende afstemming met de markt, innovatie niet in lijn met strategie, ontwikkeling door alleen technische medewerkers, e.a. Op maat gesneden training De training Innovatiemanagement leert deelnemers via 3 online modules en 3 avondbijeenkomsten hoe ze snel, efficiënt en effectief nieuwe producten of diensten op de markt kunnen brengen, het invoeren van nieuwe bedrijfsprocessen of het veroveren van nieuwe markten. Praktijkgericht en integrale benadering Een belangrijk onderdeel van de training is dat de deelnemers na afloop met een concreet uitgewerkt idee aan de slag gaan om dit in een succesvol product of dient op de markt te brengen. Tussen de trainingsdagen door kunnen de deelnemers zich goed voorbereiden en wordt actieve coaching gegeven. Door een integrale en multidisciplinaire benadering worden alle aspecten van innovaties in deze training doorgenomen waardoor de kans op succes aanzienlijk vergroot wordt. Zowel de externe markt als de interne kant: strategie, organisatie, teamwork, kengetallen, marketing, productie, en managementaspecten komen aan bod. 3 online modules en 3 avonden in kleine groepen met thuiswerkopdrachten De training bestaat uit drie online modules, die thuis (of tijdens werktijd) worden gevolgd en drie avonden met een interval van 3 tot 6 weken en een doorlooptijd van 2,5 maanden. Er wordt gewerkt aan thuiswerkopdrachten, die vervolgens aan de orde worden gebracht tijdens de avonden. Tijdens de bijeenkomsten is veel ruimte om met en van elkaar te leren en praktisch bezig te zijn; de theorie, gelardeerd met praktijkvoorbeelden komt in de online modules aan de orde. De laatste bijeenkomst wordt afgesloten met een Socratische Masterclass waar de deelnemers hun plan van aanpak presenteren en kunnen aanscherpen. Minimaal 6 en maximaal 16 deelnemers kunnen aan de training meedoen. Deelnemers zijn zoveel mogelijk uit verschillende sectoren afkomstig opdat geen bedrijfsinformatie in verkeerde handen komt. Daarnaast wordt een geheimhoudingsverklaring ondertekend.
  • Voor wie is deze training nuttig? • MKB ondernemers; • Verantwoordelijken voor product- en/of marktontwikkeling (technisch/commercieel), MKB+  •Ondernemers en managers die belast zijn met het onderwerp innovatie en al mee bezig zijn; • Ondernemers en managers die willen starten met innovaties.
Ervaren trainers Deze training wordt gegeven door ervaren trainers die ook inhoudelijk veel ervaring hebben op het gebied van innovatiemanagement. Erik de Boer en Chris Goes hebben langjarige ervaring als ondernemer, docent/trainer, adviseur op het gebied van innovatiemanagement, marketing en algemeen management. Daarnaast adviseren ze NEN bij het standaardisatievraagstuk van innovatiemanagement. Kosten De reguliere bijdrage voor de cyclus van 3 avonden is € 845,00 ex. btw  per deelnemer. Bij 2 of meer deelnemers van dezelfde organisatie is de bedrage € 795,00 ex. BTW per deelnemer. [Het is zeer goed mogelijk dat er bijdragen van lokale overheden en/of ondernemersverenigingen gegeven worden om bedrijven te stimuleren om hun innovatiemanagement te professionaliseren]. Voor “in company” trainingen gelden speciale tarieven; als hiervoor interesse bestaat kunt u contact opnemen met e.deboer@nbda.nl.  Onderwerpen Met deze training “Effectief Innoveren” krijgt uw innovatiemanagement een flitsende start Onderwerpen onder andere: • Middelen en instrumenten voor succesvol innoveren • Van idee naar realisatie • Stroomlijning innovatieproces • Open innovatie: wat is het en wat kan je ermee • Stem van de klant en zijn rol bij het innovatieproces • Vervaardiging van een business case voor minimaal 1 goed uitgewerkt idee • Plan van aanpak voor stroomlijning innovatieproces Resultaat • Ingebedde structuur voor het continu ontwikkelen en doorvoeren van nieuwe producten en diensten • Versnelde groei • Effectieve en efficiënte innovatieprocessen • Kansrijke innovaties sneller op de markt brengen • Lagere innovatiekosten • Nieuwe contacten met innovatieve organisaties • Ontwikkeling van minimaal een nieuw product/nieuwe dienst/nieuw proces per deelnemer of deelnemend bedrijf tijdens de trainingsperiode. Interesse Heeft u interesse om deze training ofwel in company ofwel met uw ondernemersvereniging in te zetten? Aanmelden via: e.deboer@nbda.nl of chris.goes@affekt.nl Algemene condities: Bij verhindering kunt u zich laten vervangen. NBDA behoudt zich het recht voor om bij te geringe deelname of onvoorziene omstandigheden de bijeenkomst of te verschuiven of te annuleren. Van toepassing zijn de  Algemene Voorwaarden van NBDA. Door ondertekening geeft u aan in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden. Aanmelden telefonisch via 06-5424 1914
Reacties van deelnemers Aan eerdere deelnemers is gevraagd om in één korte zin hun ervaringen van deze training te geven. Onderstaand enkele reacties: – Uitstekende en waardevolle training voor mij – Frank Vousten, Unifloor BV – Theorie en praktijk combineren in 3 sessies – Gerrit Huijgen, Rabobank Salland – Zinvol om breder uit te rollen waarbij diversiteit deelnemers wel belangrijk is voor de openheid –   Simon Bos, Tauw Ingenieursbureau – Kort en to the point – Laurent Bakker, Tauw Ingenieursbureau – Leerzaam – Renate van Dijk, Tauw Ingenieursbureau

+  Blended Training “Effectief Innoveren”

Waarom is het ene idee wel succesvol en waarom het andere niet? En hoe kunt u alle lampen laten branden? Er wordt in Nederland veel aan innovatie gedaan maar helaas zijn de resultaten tegenvallend. Budgetten worden vaak overschreden, planningen niet gehaald en de prijs sluit daardoor onvoldoende aan op het marktniveau. Van de 10 goede ideeën waarmee aan de slag gegaan wordt komen er uiteindelijk 3 op de markt en daarvan is – in meest gunstige geval – na 3 jaar nog 1 product van over. Oorzaken: onvoldoende afstemming met de markt, innovatie niet in lijn met strategie, ontwikkeling door alleen technische medewerkers, e.a. Op maat gesneden training De training Innovatiemanagement leert deelnemers via 3 online modules en 3 avondbijeenkomsten hoe ze snel, efficiënt en effectief nieuwe producten of diensten op de markt kunnen brengen, het invoeren van nieuwe bedrijfsprocessen of het veroveren van nieuwe markten. Praktijkgericht en integrale benadering Een belangrijk onderdeel van de training is dat de deelnemers na afloop met een concreet uitgewerkt idee aan de slag gaan om dit in een succesvol product of dient op de markt te brengen. Tussen de trainingsdagen door kunnen de deelnemers zich goed voorbereiden en wordt actieve coaching gegeven. Door een integrale en multidisciplinaire benadering worden alle aspecten van innovaties in deze training doorgenomen waardoor de kans op succes aanzienlijk vergroot wordt. Zowel de externe markt als de interne kant: strategie, organisatie, teamwork, kengetallen, marketing, productie, en managementaspecten komen aan bod. 3 online modules en 3 avonden in kleine groepen met thuiswerkopdrachten De training bestaat uit drie online modules, die thuis (of tijdens werktijd) worden gevolgd en drie avonden met een interval van 3 tot 6 weken en een doorlooptijd van 2,5 maanden. Er wordt gewerkt aan thuiswerkopdrachten, die vervolgens aan de orde worden gebracht tijdens de avonden. Tijdens de bijeenkomsten is veel ruimte om met en van elkaar te leren en praktisch bezig te zijn; de theorie, gelardeerd met praktijkvoorbeelden komt in de online modules aan de orde. De laatste bijeenkomst wordt afgesloten met een Socratische Masterclass waar de deelnemers hun plan van aanpak presenteren en kunnen aanscherpen. Minimaal 6 en maximaal 16 deelnemers kunnen aan de training meedoen. Deelnemers zijn zoveel mogelijk uit verschillende sectoren afkomstig opdat geen bedrijfsinformatie in verkeerde handen komt. Daarnaast wordt een geheimhoudingsverklaring ondertekend.
  • Voor wie is deze training nuttig? • MKB ondernemers; • Verantwoordelijken voor product- en/of marktontwikkeling (technisch/commercieel), MKB+  •Ondernemers en managers die belast zijn met het onderwerp innovatie en al mee bezig zijn; • Ondernemers en managers die willen starten met innovaties.
Ervaren trainers Deze training wordt gegeven door ervaren trainers die ook inhoudelijk veel ervaring hebben op het gebied van innovatiemanagement. Erik de Boer en Chris Goes hebben langjarige ervaring als ondernemer, docent/trainer, adviseur op het gebied van innovatiemanagement, marketing en algemeen management. Daarnaast adviseren ze NEN bij het standaardisatievraagstuk van innovatiemanagement. Kosten De reguliere bijdrage voor de cyclus van 3 avonden is € 845,00 ex. btw  per deelnemer. Bij 2 of meer deelnemers van dezelfde organisatie is de bedrage € 795,00 ex. BTW per deelnemer. [Het is zeer goed mogelijk dat er bijdragen van lokale overheden en/of ondernemersverenigingen gegeven worden om bedrijven te stimuleren om hun innovatiemanagement te professionaliseren]. Voor “in company” trainingen gelden speciale tarieven; als hiervoor interesse bestaat kunt u contact opnemen met e.deboer@nbda.nl.  Onderwerpen Met deze training “Effectief Innoveren” krijgt uw innovatiemanagement een flitsende start Onderwerpen onder andere: • Middelen en instrumenten voor succesvol innoveren • Van idee naar realisatie • Stroomlijning innovatieproces • Open innovatie: wat is het en wat kan je ermee • Stem van de klant en zijn rol bij het innovatieproces • Vervaardiging van een business case voor minimaal 1 goed uitgewerkt idee • Plan van aanpak voor stroomlijning innovatieproces Resultaat • Ingebedde structuur voor het continu ontwikkelen en doorvoeren van nieuwe producten en diensten • Versnelde groei • Effectieve en efficiënte innovatieprocessen • Kansrijke innovaties sneller op de markt brengen • Lagere innovatiekosten • Nieuwe contacten met innovatieve organisaties • Ontwikkeling van minimaal een nieuw product/nieuwe dienst/nieuw proces per deelnemer of deelnemend bedrijf tijdens de trainingsperiode. Interesse Heeft u interesse om deze training ofwel in company ofwel met uw ondernemersvereniging in te zetten? Aanmelden via: e.deboer@nbda.nl of chris.goes@affekt.nl Algemene condities: Bij verhindering kunt u zich laten vervangen. NBDA behoudt zich het recht voor om bij te geringe deelname of onvoorziene omstandigheden de bijeenkomst of te verschuiven of te annuleren. Van toepassing zijn de  Algemene Voorwaarden van NBDA. Door ondertekening geeft u aan in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden. Aanmelden telefonisch via 06-5424 1914
Reacties van deelnemers Aan eerdere deelnemers is gevraagd om in één korte zin hun ervaringen van deze training te geven. Onderstaand enkele reacties: – Uitstekende en waardevolle training voor mij – Frank Vousten, Unifloor BV – Theorie en praktijk combineren in 3 sessies – Gerrit Huijgen, Rabobank Salland – Zinvol om breder uit te rollen waarbij diversiteit deelnemers wel belangrijk is voor de openheid –   Simon Bos, Tauw Ingenieursbureau – Kort en to the point – Laurent Bakker, Tauw Ingenieursbureau – Leerzaam – Renate van Dijk, Tauw Ingenieursbureau