+ MVO

Duurzaamheid in al haar aspecten is in de bedrijfsvoering van NBDA van groot belang.

NBDA wil gekend zijn als een Maatschappelijk Verantwoorde Onderneming.

Onder maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt door MVO-Nederland het volgende verstaan:

“Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat u naast het streven naar winst (profit) ook rekening houdt met de effecten van uw activiteiten op het milieu (planet) en dat u oog heeft voor

menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf (people). Het gaat er om een balans te vinden tussen people, planet en profit. Steeds vaker blijkt dat die balans leidt tot betere resultaten voor zowel het bedrijf als de samenleving. Bij MVO spelen alle kernprocessen van het bedrijf een rol, van inkoop en productie tot personeelsbeleid en marketing.”

Bij NBDA wordt inhoud aan duurzaamheid gegeven middels de volgende aspecten:

 
1. Het voorkomen van milieubelasting
 2. Sociale aspecten

1 Het voorkomen van milieubelasting

De rechtstreekse impact van onze diensten op het milieu is relatief gezien – zeker ten opzichte van andere sectoren – beperkt. Kern van onze diensten is de inzet van medewerkers en Masters, vaak op locatie van de opdrachtgever. Daarbij vindt woon-werk verkeer plaats. De meest relevante milieubelastingthema’s voor NBDA zijn:

 • Energiebesparing van onze kantoren: ons beleid is er op gericht om energieverbruik in onze kantoren zoveel mogelijk te voorkomen en noodzakelijk energieverbruik waar mogelijk uit duurzame bronnen te doen plaatsvinden. Dak kantoor is voorzien van zonnecollectoren.
 • Beperking gebruik kantoormiddelen: NBDA heeft een actief beleid op het beperken van kantoormiddelen, zoals papiergebruik, printen e.d.
 • Mobiliteit: ons beleid is gericht op voorkoming van reiskilometers (o.m. door stimulering van thuiswerken), noodzakelijke kilometers zoveel mogelijk per openbaar vervoer afleggen en
  verduurzaming van ons wagenpark (nieuw aan te schaffen wagens enkel in de categorieën A, B of
  C). Daarnaast zal aan personeel van NBDA de cursus “het nieuwe rijden” worden aangeboden.
 • Klimaatcompensatie: toepast op de autokilometers en vliegkilometers die ten behoeve van een opdracht worden gemaakt. Onder klimaatcompensatie wordt verstaan: het compenseren van vrijgekomen broeikasgassen (vertaald naar CO2 -equivalenten).

2  Sociale aspecten

Behalve milieucriteria spelen ook sociale criteria een rol bij onze bedrijfsvoering. Het gaat daarbij om de toepassing van internationale arbeidsnormen, eerlijke handel, en mensenrechten. De meest relevante sociale thema’s voor NBDA zijn:

 • Maatschappelijke betrokkenheid: NBDA zal jaarlijks een deel van haar omzet inzetten voor diensten om niet aan maatschappelijk organisaties.
 • Work-life balans van medewerkers: in ons werk moet vaak onder hoge druk resultaten geleverd worden. NBDA heeft een actief beleid als het gaat om de balans tussen werk en privé. Onderdeel hiervan vormt tevens stimulering van thuiswerken.
 • Diversiteit van medewerkers: NBDA streeft er naar diversiteit bij de aanname van haar personeel. Het is onze overtuiging dat dit tevens de dienstverlening aan onze opdrachtgevers ten goede komt.
   

+ MVO

Duurzaamheid in al haar aspecten is in de bedrijfsvoering van NBDA van groot belang.

NBDA wil gekend zijn als een Maatschappelijk Verantwoorde Onderneming.

Onder maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt door MVO-Nederland het volgende verstaan:

“Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat u naast het streven naar winst (profit) ook rekening houdt met de effecten van uw activiteiten op het milieu (planet) en dat u oog heeft voor

menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf (people). Het gaat er om een balans te vinden tussen people, planet en profit. Steeds vaker blijkt dat die balans leidt tot betere resultaten voor zowel het bedrijf als de samenleving. Bij MVO spelen alle kernprocessen van het bedrijf een rol, van inkoop en productie tot personeelsbeleid en marketing.”

Bij NBDA wordt inhoud aan duurzaamheid gegeven middels de volgende aspecten:

 
1. Het voorkomen van milieubelasting
 2. Sociale aspecten

1 Het voorkomen van milieubelasting

De rechtstreekse impact van onze diensten op het milieu is relatief gezien – zeker ten opzichte van andere sectoren – beperkt. Kern van onze diensten is de inzet van medewerkers en Masters, vaak op locatie van de opdrachtgever. Daarbij vindt woon-werk verkeer plaats. De meest relevante milieubelastingthema’s voor NBDA zijn:

 • Energiebesparing van onze kantoren: ons beleid is er op gericht om energieverbruik in onze kantoren zoveel mogelijk te voorkomen en noodzakelijk energieverbruik waar mogelijk uit duurzame bronnen te doen plaatsvinden. Dak kantoor is voorzien van zonnecollectoren.
 • Beperking gebruik kantoormiddelen: NBDA heeft een actief beleid op het beperken van kantoormiddelen, zoals papiergebruik, printen e.d.
 • Mobiliteit: ons beleid is gericht op voorkoming van reiskilometers (o.m. door stimulering van thuiswerken), noodzakelijke kilometers zoveel mogelijk per openbaar vervoer afleggen en
  verduurzaming van ons wagenpark (nieuw aan te schaffen wagens enkel in de categorieën A, B of
  C). Daarnaast zal aan personeel van NBDA de cursus “het nieuwe rijden” worden aangeboden.
 • Klimaatcompensatie: toepast op de autokilometers en vliegkilometers die ten behoeve van een opdracht worden gemaakt. Onder klimaatcompensatie wordt verstaan: het compenseren van vrijgekomen broeikasgassen (vertaald naar CO2 -equivalenten).

2  Sociale aspecten

Behalve milieucriteria spelen ook sociale criteria een rol bij onze bedrijfsvoering. Het gaat daarbij om de toepassing van internationale arbeidsnormen, eerlijke handel, en mensenrechten. De meest relevante sociale thema’s voor NBDA zijn:

 • Maatschappelijke betrokkenheid: NBDA zal jaarlijks een deel van haar omzet inzetten voor diensten om niet aan maatschappelijk organisaties.
 • Work-life balans van medewerkers: in ons werk moet vaak onder hoge druk resultaten geleverd worden. NBDA heeft een actief beleid als het gaat om de balans tussen werk en privé. Onderdeel hiervan vormt tevens stimulering van thuiswerken.
 • Diversiteit van medewerkers: NBDA streeft er naar diversiteit bij de aanname van haar personeel. Het is onze overtuiging dat dit tevens de dienstverlening aan onze opdrachtgevers ten goede komt.