+ In-company Courses en Masterclasses

De NPD Course kan toegesneden op uw bedrijf of organisatie worden ingezet. Theorie en praktijk worden specifiek op uw organisatie en mensen afgestemd. Deelnemers nemen hun eigen projectvoorstellen of lopende projecten mee naar de course. Deze projecten worden tijdens de looptijd van de course (bijv. 3 maanden) gevolgd en krijgen hierdoor een boost.

De projecten worden besproken in de vorm van een masterclass volgens de Masterclass Associates formule™. Zie ook: www.MCAssociates.nl .

Voorbeeldproject:

1. Uitgangspunten training
Voor de training ‘Innovatie in de praktijk’ gelden de volgende uitgangspunten:

 • de inhoud bestaat uit een mix van theorie en praktijk;
 • voorbeelden worden ingebracht vanuit het bedrijf alsmede door de trainers/begeleiders;
 • deelnemers brengen een eigen case in – ongeacht het ontwikkelstadium daarvan;
 • de doorlooptijd van de training is circa 3 maanden;
 • 3 bijeenkomsten per cyclus van elk 2 dagen;
 • NBDA draagt zorg voor alle organisatorische aspecten en de locatie;
 • het aantal deelnemers per cyclus is minimaal 6 en maximaal 12;

2. Doel
De training geeft een duidelijk en breed inzicht in de methodieken en achtergronden van professionele product-, proces- en serviceontwikkeling. De verkregen inzichten zijn doorgaans direct in de praktijk toepasbaar en zullen leiden tot:

 • professionalisering van het product- en dienstenontwikkelingsproces;
 • toepassing van structuur, methoden en hulpmiddelen (templates) voor het NPD-proces;
 • volgen van de verschillende stadia van het NPD-proces en hanteren van beslismomenten;
 • betere en effectievere samenwerkingsverbanden;
 • snellere doorlooptijden van projecten, waardoor een verkorting van time to market;
 • beperking van mislukkingen;
 • enthousiasmering van de organisatie (zowel uitvoerende echelons als MT).

3. Opzet programma
NBDA stelt voor een driedaags programma voor de primaire doelgroep uit te voeren. De nadruk ligt daarbij op een efficiënte en betrokken begeleiding van de praktijkprojecten van de deelnemers. Dit alles ondersteund door onderliggende en relevante theorie over het innovatieproces en te hanteren methodes. Tevens wordt gewerkt met te gebruiken templates waarmee de deelnemers hun case per fase onderbouwen.

Voor de begeleiding van de projecten maken wij gebruik van de Masterclass Associates methode. Deze methode stimuleert betrokkenheid, is bewezen effectief  en maakt op een efficiënte manier gebruik van de beschikbare tijd. Op basis van een aantal vooraf te stellen vragen bereidt de deelnemer zich voor, presenteert zijn project in de Masterclass Associates, krijgt opbouwend commentaar van de overige deelnemers en wordt door de Master – de moderator van de sessie – bijgestuurd in het project.

De ingebrachte projecten doorlopen via de Masterclass Associates methode op deze wijze in drie fasen een (gedeeltelijke) processtap van de innovatiecyclus, met een totale looptijd van drie maanden. De toepassing van de Masterclass Associates methode is een vast onderdeel van een ‘trainingsdag’.

Aan het einde van de laatste dag presenteren de deelnemers de resultaten van hun projecten aan stakeholders binnen het bedrijf. Het doel hiervan is om draagvlak voor innovatie via een gestructureerde aanpak in algemene zin te verwerven binnen het management en voor het betreffende project in het bijzonder.

 

 

 

 

+ Referenties NBDA o.a.:

 

 

+ In-company Courses en Masterclasses

De NPD Course kan toegesneden op uw bedrijf of organisatie worden ingezet. Theorie en praktijk worden specifiek op uw organisatie en mensen afgestemd. Deelnemers nemen hun eigen projectvoorstellen of lopende projecten mee naar de course. Deze projecten worden tijdens de looptijd van de course (bijv. 3 maanden) gevolgd en krijgen hierdoor een boost.

De projecten worden besproken in de vorm van een masterclass volgens de Masterclass Associates formule™. Zie ook: www.MCAssociates.nl .

Voorbeeldproject:

1. Uitgangspunten training
Voor de training ‘Innovatie in de praktijk’ gelden de volgende uitgangspunten:

 • de inhoud bestaat uit een mix van theorie en praktijk;
 • voorbeelden worden ingebracht vanuit het bedrijf alsmede door de trainers/begeleiders;
 • deelnemers brengen een eigen case in – ongeacht het ontwikkelstadium daarvan;
 • de doorlooptijd van de training is circa 3 maanden;
 • 3 bijeenkomsten per cyclus van elk 2 dagen;
 • NBDA draagt zorg voor alle organisatorische aspecten en de locatie;
 • het aantal deelnemers per cyclus is minimaal 6 en maximaal 12;

2. Doel
De training geeft een duidelijk en breed inzicht in de methodieken en achtergronden van professionele product-, proces- en serviceontwikkeling. De verkregen inzichten zijn doorgaans direct in de praktijk toepasbaar en zullen leiden tot:

 • professionalisering van het product- en dienstenontwikkelingsproces;
 • toepassing van structuur, methoden en hulpmiddelen (templates) voor het NPD-proces;
 • volgen van de verschillende stadia van het NPD-proces en hanteren van beslismomenten;
 • betere en effectievere samenwerkingsverbanden;
 • snellere doorlooptijden van projecten, waardoor een verkorting van time to market;
 • beperking van mislukkingen;
 • enthousiasmering van de organisatie (zowel uitvoerende echelons als MT).

3. Opzet programma
NBDA stelt voor een driedaags programma voor de primaire doelgroep uit te voeren. De nadruk ligt daarbij op een efficiënte en betrokken begeleiding van de praktijkprojecten van de deelnemers. Dit alles ondersteund door onderliggende en relevante theorie over het innovatieproces en te hanteren methodes. Tevens wordt gewerkt met te gebruiken templates waarmee de deelnemers hun case per fase onderbouwen.

Voor de begeleiding van de projecten maken wij gebruik van de Masterclass Associates methode. Deze methode stimuleert betrokkenheid, is bewezen effectief  en maakt op een efficiënte manier gebruik van de beschikbare tijd. Op basis van een aantal vooraf te stellen vragen bereidt de deelnemer zich voor, presenteert zijn project in de Masterclass Associates, krijgt opbouwend commentaar van de overige deelnemers en wordt door de Master – de moderator van de sessie – bijgestuurd in het project.

De ingebrachte projecten doorlopen via de Masterclass Associates methode op deze wijze in drie fasen een (gedeeltelijke) processtap van de innovatiecyclus, met een totale looptijd van drie maanden. De toepassing van de Masterclass Associates methode is een vast onderdeel van een ‘trainingsdag’.

Aan het einde van de laatste dag presenteren de deelnemers de resultaten van hun projecten aan stakeholders binnen het bedrijf. Het doel hiervan is om draagvlak voor innovatie via een gestructureerde aanpak in algemene zin te verwerven binnen het management en voor het betreffende project in het bijzonder.

 

 

 

 

+ Referenties NBDA o.a.: